MARIFOON

De marifoon is hét communicatiemiddel om goede navigatieafspraken te maken tussen schepen onderling, tussen schepen en haveninstanties en tussen schepen en verkeerscentrales in VTS gebieden.

Voor het gebruik van de marifoon gelden regels met als doelstelling een ordelijk verloop van (onderlinge) berichtgeving, tevens is daarin opgenomen aan welke voorschriften de apparatuur en antennes moeten voldoen.

Zowel overheidsinstanties als havenautoriteiten geven periodiek informatie uit welke marifoonkanalen moeten worden gebruikt op Belgische- en Nederlandse waterwegen, VTS sectoren en havens evenals het contact met kustwacht Oostende en Den Helder.

Meer informatie in het submenu Marifoon Informatie

Een handig overzicht welk marifoonkanalen in gebruik zijn op Belgische- en Nederlandse waterwegen, VTS sectoren en havens is in het uitgebreide google-map overzicht op te zoeken door zelf in te zoomen op desbetreffend gebied.

Meer informatie in het submenu Marifoon per Vaarweg