HYDROGRAFIE

Ter bevordering van de veilige navigatie geeft de Dienst der Hydrografie van de Koninklijke Marine officieel zeekaarten en hydrografische publicaties uit, namens de Staat der Nederlanden.

Daarnaast adviseert de Dienst diverse nationale en internationale autoriteiten op het gebied van de nautische kartografie, hydrografie, plaatsbepaling, geodesie, getijden en internationale maritieme grenzen.

De catalogus HP7 (pdf) geeft informatie over alle door de Dienst der Hydrografie uitgegeven kaarten, nautische publicaties en halfproducten.

De website van de Dienst der Hydrografie van de Koninklijke Marine geeft o.a. informatie over de (actuele) wijzigingen en andere bijzonderheden op het water.