INFORMATIE

De marifoon is een zend-ontvanger in de VHF band voor gebruik aan boord van schepen. Het is een belangrijk middel voor de beroeps- en recreatievaart om samen met haven- en VTS autoriteiten onderlinge navigatieafspraken te maken. Verder is het nog steeds een veel gebruikt communicatiemiddel om bij noodsituaties hulp in te roepen bij de Kustwacht in Oostende en Den Helder.

Voor de ontvangst van noodoproepen langs de kust en op de binnenwateren wordt o.a. door de Kustwacht in Oostende en Den Helder 24 uur per dag uitgeluisterd op marifoonkanaal 16. Coördinatie betreffende Search and Rescue vind normaliter plaats op marifoonkanaal 67.

Voor het in het bezit hebben van een marifoon is volgens de Wetgeving een vergunning voor het gebruik van frequentieruimte voor maritieme radiocommunicatie vereist. Deze vergunning wordt afgegeven door het Agentschap Telecom en heeft een geldigheidsduur van 5 jaar. De vergunninghouder is hiervoor per kalenderjaar een vergoeding verschuldigd. De vergunning moet aan boord worden bewaard zodat deze kan worden getoond wanneer hierom wordt gevraagd door bijvoorbeeld de politie, douane etc.

De marifoon zelf dient typetoegelaten te zijn en een juiste kanalenbezetting (uitvoering) te hebben afhankelijk van het type bedieningscertificaat en het vaargebied. De verschillende marifoon-uitvoering hebben hoofdzakelijk betrekking op het toegestane zendvermogen op een bepaald kanaal.

Meer informatie over het  Bedieningscertificaat

Frequenties van Marifoonkanalen en Maritieme portofoons en mobilofoons

Via onderstaande link komt u op een overzicht van o.a. marifoonkanalen, portofoonkanalen en werkkanalen met bijhorende frequenties die in gebruik zijn aan boord van schepen en aan de wal.

Vergelijkingstabel Marifoonkanalen en frequenties (pdf)

Via onderstaande link komt u op (externe) overzichten van marifoongebruik in havens en sectoren zoals o.a. de Belgische binnenwateren en havens, de Eurogeul en Rotterdam, IJmuiden en Amsterdam, de Westerschelde en Antwerpen, Deltawateren, Randmeren en Waddenzee.

Delfzijl / Eemshaven

Waddenzee

IJmuiden en Amsterdam 

Eurogeul en Rotterdam / Dordrecht

Oostende / Zeebrugge / Westerschelde

Groot Deltagebied 

Antwerpen 

Belgische binnenwateren

Overzicht van uitzendingen veiligheidsberichten en meteo per radio of marifoon