NAVIGATIE

Navigatie is belangrijk, voor zowel de beroeps- als de recreatievaart. Door het naleven van reglementen én wetgeving worden voor zover als mogelijk incidenten in havens en op vaarwegen voorkomen.

Om goed te kunnen navigeren maakt men gebruik van vaarkaarten, de marifoon, AIS en informatie van de overheid (vaarweg-, brug- en sluisinformatie). Via de submenu’s en bijhorende links krijgt men informatie over o.a. vaarwegen en hydrografie.

Ieder kustwerk (bruggen en sluizen) die lokaal of op afstand wordt bediend kan worden benaderd via de telefoon of marifoon. Deze gegevens evenals de naamgeving daarvan worden periodiek bijgewerkt zodat de beroeps- en recreatievaart altijd op de hoogte is via welk kanaal men contact kan leggen met de brug- of sluiswachter.

Meer informatie in het submenu Vaarwegen

Zeevarenden hebben informatie nodig over vaarwegen, de zeebodem en gevaren onder water, zoals scheepswrakken. De Dienst der Hydrografie maakt hiervoor zeekaarten en nautische producten. En geeft Berichten aan Zeevarenden uit. Zo draagt deze marinedienst bij aan bescherming van de Nederlandse belangen op zee. En aan een veilige scheepvaart.

Meer informatie in het submenu Hydrografie